Vytvoriť faktúru

KZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KZ
IČO 31356087
DIČ 2020319587
IČ DPH SK2020319587
Dátum vzniku 28 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KZ
Komárnická 26
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 848 833 €
Zisk 42 830 €
Aktíva 409 298 €
Vlastný kapitál 48 650 €
Kontaktné informácie
Email office@kzsro.sk
Phone(s) 0243415963, 0243638407, 0243638408, 0243638409, 0243915963
Mobile phone(s) +421911326657, +421911440277, +421911446387
Fax(es) 0243415923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 347,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,341
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,093
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,543
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 250,699
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 46,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,687
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 32,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 167,845
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 166,963
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,963
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 882
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,767
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,240
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,527
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,891
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,891
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 347,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,090
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,830
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 283,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,087
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,782
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,305
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 269,096
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 237,101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,648
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,673
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,519
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,155
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,110
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,548
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 3,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,740,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,848,833
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,586,942
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 152,063
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,060
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 97,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,784,748
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,141,798
D. Služby (účtová skupina 51) 470,699
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 121,516
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,471
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,566
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,479
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,406
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,642
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,768
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,085
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,568
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,941
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,311
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,311
O. Kurzové straty (563) 2,844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,786
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,939
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,146
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,316
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,316
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356087 DIČ: 2020319587 IČ DPH: SK2020319587
 • Sídlo: KZ, Komárnická 26, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 02.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Jaklovský 16 600 € (100%) Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   17.07.2012Nové predmety činnosti:
   výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
   21.04.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba a hutnícke spracovanie kovu
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   27.04.2004Nové sidlo:
   Komárnická 26 Bratislava 821 01
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   22.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   21.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   29.07.1998Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov, s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   KZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu a služieb;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava