Vytvoriť faktúru

BIC GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIC GROUP
IČO 31356184
DIČ 2020397368
IČ DPH SK2020397368
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIC GROUP
Zochova 5
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 861 €
Zisk 6 510 €
Aktíva 408 022 €
Vlastný kapitál 327 361 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254417522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 112,926
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 112,926
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 215,854
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,929
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 177,458
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 328,780
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 252,687
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 148,045
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 148,045
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 98,132
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,510
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,093
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,340
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,753
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,755
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,471
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,454
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,861
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,684
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,177
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,202
C. Služby (účtová skupina 51) 4,532
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,042
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 70
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 558
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,659
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,152
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 231
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 227
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 420
M. Nákladové úroky (562) 44
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 376
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,470
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356184 DIČ: 2020397368 IČ DPH: SK2020397368
 • Sídlo: BIC GROUP, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Strelecký, CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 26.07.1993
  Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 22.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Strelecký, CSc. 37 011 € (25%) Hrobákova 24 Bratislava 851 02
  Ing. Ján Grega 37 011 € (25%) Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
  Ing. Roman Liczényi 37 011 € (25%) Bratislava 821 01
  Ing. Štefan Vrátny, PhD. 37 011 € (25%) Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2008Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.06.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký, , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Ing. Štefan Vrátny, , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.07.1993
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   09.04.1997Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   08.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   07.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BIC GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   organizovnaie kurzov, školení a seminárov
   školiaca činnosť v oblasti managementu
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   uvádzanie spoločností na verejnosť
   tvorba a správa rizikového a rozvojového kapitálu
   poradenstvo a spracovanie porovnávacích štúdií v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín 026 01
   Ing. Roman Liczényi Narcisova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava