Vytvoriť faktúru

FINECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINECO
IČO 31356206
DIČ 2020317816
IČ DPH SK2020317816
Dátum vzniku 12 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINECO
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 362 364 €
Zisk -75 948 €
Aktíva 733 503 €
Vlastný kapitál 445 256 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253413512, +421253418065, +421253418066, +421253418067
Mobile phone(s) +421903639952, +421903451478, +421903704777, +421903714777, +421903616777, +421903716777, +421903728777, +421903718777, +421903726777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 425,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 424,518
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 206,318
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,578
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,595
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,194
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 571,596
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 369,308
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 132,776
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 132,776
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 38,213
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,278
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 260,989
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -75,948
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 202,288
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 193
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 202,095
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,797
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,980
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,273
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 171,045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 362,364
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 357,314
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,050
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 454,687
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,377
C. Služby (účtová skupina 51) 58,907
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 79,070
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,829
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 113,729
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 152,567
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,208
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -92,323
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 270,030
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17,911
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 17,894
X. Výnosové úroky (662) 17
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 573
M. Nákladové úroky (562) 364
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 209
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 17,338
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -74,985
P. Daň z príjmov (591, 595) 963
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -75,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356206 DIČ: 2020317816 IČ DPH: SK2020317816
 • Sídlo: FINECO, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 12.08.1993
  Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
  Ing. Dušan Hesek, CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 12.08.1993
  Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 12.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubica Halmová 33 194 € (25%) Bazovského 22 Bratislava 841 05
  Ing. Vladimíra Pechová 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  Ing. Dušan Hesek, CSc. 33 194 € (25%) Bratislavská 292 Kúty 908 01
  Ing. Peter Pecha 33 194 € (25%) Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Bazovského 22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Vladimíra Pechová Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Dušan Hesek , CSc. Bratislavská 292 Kúty 908 01 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Peter Pecha Dobšinského 7 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.08.1993
   02.02.2004Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   27.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   05.03.1997Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Bitarovská Lachova 12 Bratislava
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Gabriel Chmeliar Mlynské Nivy 36 Bratislava
   Cecília Chmeliarová Zochova 16/10 Bratislava
   Anna Klinčáková Žabotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Škultétyho 16 Nitra
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   04.03.1997Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FINECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   leasing a prenájom v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Halmová Topolčianska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Hesek Bratislavská 292 Kúty
   Ing. Peter Pecha 342 Rudník
   Ing. Vladimíra Račková Dukly 422 Liptovský Hrádok