Vytvoriť faktúru

VIKI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIKI
IČO 31356249
DIČ 2020313779
IČ DPH SK2020313779
Dátum vzniku 03 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIKI
Bajzova 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 489 855 €
Zisk 7 580 €
Aktíva 102 722 €
Vlastný kapitál 56 784 €
Kontaktné informácie
Email viki@viki.sk
Phone(s) 0243421171, 0243427664, 0243427665
Mobile phone(s) +421903461520, 0903461520
Fax(es) 0243421171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,721
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60,862
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,862
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,414
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,414
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,445
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,518
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,927
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,364
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,481
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,761
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,280
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,357
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,973
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,026
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,026
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,494
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,909
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,345
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 384
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 489,856
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 489,855
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 489,855
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 400,409
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,574
D. Služby (účtová skupina 51) 34,201
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,625
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,235
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,390
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 513
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,671
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 58
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,517
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 253
O. Kurzové straty (563) 566
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 698
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,732
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,152
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356249 DIČ: 2020313779 IČ DPH: SK2020313779
 • Sídlo: VIKI, Bajzova 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42 22.09.2005
  RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava 03.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michail Kolev 3 983 € (60%) Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
  RNDr. Igor Jánov 2 656 € (40%) Bajzova 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michail Kolev Zelená 967/20 Dunajská Lužná 900 42
   21.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   19.03.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   16.11.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   15.11.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   VIKI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba a predaj učebných pomôcok
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Igor Jánov Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Michail Stefanov Kolev Bajzova 6 Bratislava