Vytvoriť faktúru

RIVER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIVER
IČO 31356346
DIČ 2020329212
IČ DPH SK2020329212
Dátum vzniku 06 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVER
Športová 441
90046
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 232 568 €
Zisk 1 454 €
Aktíva 327 469 €
Vlastný kapitál 10 208 €
Kontaktné informácie
Email river@riversro.sk
Webová stránka http://www.riversro.sk
Phone(s) +421245951201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 268,478
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 210,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 210,341
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,973
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 99,524
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 844
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,336
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,503
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,503
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,883
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,883
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 404
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,546
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 801
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,478
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,355
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,283
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,888
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 861
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 72,639
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 34,202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,072
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,281
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,281
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,125
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 889
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,735
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,114
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,114
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 56,928
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 56,928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 182,434
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 232,568
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 182,434
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,384
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,028
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,843
D. Služby (účtová skupina 51) 37,195
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,370
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,616
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,266
4. Sociálne náklady (527, 528) 488
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,414
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,471
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,735
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,396
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 321
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 321
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 321
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,447
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,141
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 306
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,414
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356346 DIČ: 2020329212 IČ DPH: SK2020329212
 • Sídlo: RIVER, Športová 441, 90046, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29 11.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubica Hudáková 6 639 € (100%) Nová 22 Nová Dedinka 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2004Nové sidlo:
   Športová 441 Most pri Bratislave 900 46
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardu
   11.04.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   10.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Nová 22 Nová Dedinka 900 29
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Hudáková Toryská 40 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   06.08.1993Nové obchodné meno:
   RIVER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov a polotovarov
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie biliardu
   Noví spoločníci:
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benková Hospodárska 14 Piešťany
   Ján Nevidzánsky Janotova 4 Bratislava
   Ivan Vrábel Lipová 65/24 Piešťany