Vytvoriť faktúru

LOG-TRANS Internationale Spedition - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOG-TRANS Internationale Spedition
IČO 31356427
DIČ 2020319488
IČ DPH SK2020319488
Dátum vzniku 20 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOG-TRANS Internationale Spedition
Tomášikova 50/D
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 897 260 €
Zisk 27 391 €
Aktíva 292 481 €
Vlastný kapitál 180 194 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.logtrans.sk
Phone(s) +421245690513, +421245690782, +421245690390
Fax(es) 0245690513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 274,055
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 398
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 398
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,410
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 122,355
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 111,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,860
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,495
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 147,055
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 570
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 146,485
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,247
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,247
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,055
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,437
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,189
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 11,536
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 11,536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,018
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,018
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,391
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 843
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 843
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 116,277
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,514
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,514
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,187
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 759
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 498
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 885,325
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 897,260
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 885,325
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,935
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 861,094
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,376
D. Služby (účtová skupina 51) 804,683
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,309
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,750
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,421
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 333
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,393
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,266
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 294
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 294
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 294
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 484
O. Kurzové straty (563) 122
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 362
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,976
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,585
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,585
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356427 DIČ: 2020319488 IČ DPH: SK2020319488
 • Sídlo: LOG-TRANS Internationale Spedition, Tomášikova 50/D, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 20.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oľga Tokošová 750 € (11.3%) Žilinská 10 Bratislava 811 05
  Uwe Georg Marx 5 889 € (88.7%) Průhonice 252 43 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2014Noví spoločníci:
   Uwe Georg Marx Na Míchovkách II. 668 Průhonice 252 43 Česká republika
   02.02.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 50/D Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.08.1993
   01.02.2008Zrušené sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   LOG-TRANS Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lombardiniho 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava 811 05
   16.01.1996Zrušené obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   LOGTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v doprave;
   Noví spoločníci:
   Petr Březina Kubalíkova 733/60 Praha Česká republika
   Ing. Jozef Císař Ladova 2045/1 Praha Česká republika
   Uwe Marx Hudečkova 3 Praha Česká republika
   Peter Nowack Leiterweg 18 Schirding SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Tokošová Žilinská 10 Bratislava