Vytvoriť faktúru

FERRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FERRO
IČO 31356435
DIČ 2020301437
IČ DPH SK2020301437
Dátum vzniku 12 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERRO
Karpatská 2
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 243 184 €
Zisk 11 802 €
Aktíva 39 731 €
Vlastný kapitál 4 503 €
Kontaktné informácie
Email ferro@ferro.sk
Phone(s) 0335342611, 0335342612, 0335342613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,473
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,473
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,473
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,142
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,374
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,658
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,658
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,658
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,110
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 844
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,266
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,615
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,797
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,797
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 382
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 382
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,348
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,348
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,127
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 598
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 239,932
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 243,184
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 210,438
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,494
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,252
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 228,737
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 161,801
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,581
D. Služby (účtová skupina 51) 40,369
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,351
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,067
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,840
4. Sociálne náklady (527, 528) 444
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 536
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,867
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,867
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 222
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,447
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,181
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 375
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 374
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,055
O. Kurzové straty (563) 752
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,303
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,767
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 965
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 965
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356435 DIČ: 2020301437 IČ DPH: SK2020301437
 • Sídlo: FERRO, Karpatská 2, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01 12.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Kupka 3 320 € (50%) Hospodárska 57 Trnava 917 01
  Ing. Ronald Kupka 1 992 € (30%) Trnava 917 00
  MUDr. Roland Kupka 1 328 € (20%) Trnava 917 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Ronald Kupka Na Hlinách 19 Trnava 917 00
   MUDr. Roland Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 00
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   FERRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti vrátane prístrojov, strojov, zariadení a technológií pre celý priemysel
   kompletácia tovarov z plastických hmôt a materiálov
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01
   Ing. Roberto Papini Via Loc. Rosario 142 Lucignano 520 46 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kupka Hospodárska 57 Trnava 917 01