Vytvoriť faktúru

Gastrotel BHK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gastrotel BHK
IČO 31356508
DIČ 2020839491
IČ DPH SK2020839491
Dátum vzniku 10 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gastrotel BHK
Miletičova ul. - trhovisko
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 033 €
Zisk -8 704 €
Aktíva 51 544 €
Vlastný kapitál -990 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,853
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,853
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,853
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,831
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,773
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,008
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,694
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,188
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,188
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 463
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,641
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,641
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,704
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,611
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,537
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 512
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,852
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,173
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,074
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 767
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,033
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,112
D. Služby (účtová skupina 51) 1,327
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,076
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,732
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,732
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 237
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,451
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,561
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,293
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,740
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,740
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 553
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,744
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356508 DIČ: 2020839491 IČ DPH: SK2020839491
 • Sídlo: Gastrotel BHK, Miletičova ul. - trhovisko, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 16.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rudolf Hurta 6 971 € (100%) Záhradná 1058/12 Senica 905 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Hurta Záhradná 12/1058 Senica 905 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Hurta Záhradná 1058/12 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   03.07.2007Noví spoločníci:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurta Plavecký Štvrtok 544 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 27.06.2007
   02.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   05.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava 821 01
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava 841 01
   04.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.07.1999Noví spoločníci:
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   10.08.1993Nové obchodné meno:
   Gastrotel BHK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova ul. - trhovisko Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s rozličným tovarom vo forme kúpy a predaja
   pohostinské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Basanda Šalviová 38 Bratislava
   Irena Haluzová Fedákova 36 Bratislava
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Krajčovič Landauová 34 Bratislava