Vytvoriť faktúru

STOP auto - moto revue - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STOP auto - moto revue
IČO 31356567
DIČ 2020326044
IČ DPH SK2020326044
Dátum vzniku 18 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOP auto - moto revue
Koprivnická 9/B
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 966 €
Zisk -14 330 €
Aktíva 124 100 €
Vlastný kapitál -231 303 €
Kontaktné informácie
Email stop@stopmagazin.sk
Phone(s) 0220711113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 115,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,756
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,756
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,756
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,232
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,591
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,591
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,687
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,687
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 250
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,432
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,769
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 699
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 804
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,435
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,435
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 115,423
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -239,297
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,286
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,286
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,110
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,556
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,556
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -253,919
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,077
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -318,996
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,330
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,001
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 221,459
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 220,780
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 679
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,506
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,506
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,080
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,474
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,818
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 719
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 162,523
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,966
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,961
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 142,562
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,443
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 69,401
D. Služby (účtová skupina 51) 87,116
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 529
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,367
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,367
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,973
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,006
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 129
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,370
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015