Vytvoriť faktúru

JK - TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JK - TRADING
IČO 31356656
DIČ 2020345646
IČ DPH SK2020345646
Dátum vzniku 16 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JK - TRADING
Mečíkova 30
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 816 350 €
Zisk -7 087 €
Aktíva 638 064 €
Vlastný kapitál 288 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264538622, +421264774583, +421264774591, +421264774593, +421264774620, +421264776790
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 645,833
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,876
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,329
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,982
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 552,084
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 71,613
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 71,613
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 450,768
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 449,723
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 449,723
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,045
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,703
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,711
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 562
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 562
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 645,833
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,123
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 282,256
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 282,256
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,710
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 66
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 358,593
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 345,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,808
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,921
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,197
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,667
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,051
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,051
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 764,244
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 816,350
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 762,063
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,181
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,583
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 824,243
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 672,045
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,935
D. Služby (účtová skupina 51) 40,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,950
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,631
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,080
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,585
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,576
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,576
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,583
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,001
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,893
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,614
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,056
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4,054
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
O. Kurzové straty (563) 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,687
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,206
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,087
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
 • IČO:31356656 DIČ: 2020345646 IČ DPH: SK2020345646
 • Sídlo: JK - TRADING, Mečíkova 30, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika 29.06.2004
  Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika 17.05.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Knap 6 000 € (60%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  Mgr. Pavel Strnad 1 000 € (10%) Bochov 364 71 Česká republika
  JK - Trading spol. s r.o. 2 000 € (20%) Praha 5 155 21 Česká republika
  Ing. Josef Štech 1 000 € (10%) Karlovy Vary 360 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika Vznik funkcie: 29.06.2004
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika
   Ing. Jaroslav Knap Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   06.06.2007Noví spoločníci:
   JK - Trading spol. s r.o. Křivatcová 421/5 Praha 5 155 21 Česká republika
   Ing. Josef Štech Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavel Strnad Rybničná 97 Bochov 364 71 Česká republika Vznik funkcie: 17.05.2007
   27.05.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   servis zdravotníckej techniky
   23.03.1998Nové sidlo:
   Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   16.08.1993Nové obchodné meno:
   JK - TRADING, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením);