Vytvoriť faktúru

NEXIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEXIM
IČO 31356664
DIČ 2020351531
IČ DPH SK2020351531
Dátum vzniku 24 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEXIM
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 125 493 €
Zisk 6 784 €
Aktíva 118 997 €
Vlastný kapitál -122 404 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262524597, +421262524598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 118,923
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,403
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,403
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 73,195
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 73,195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,195
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,325
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,992
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 333
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,923
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,620
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -132,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -132,362
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,784
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 234,543
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,306
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,306
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,712
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,939
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 347
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,975
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 125,493
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 125,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 123,802
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,691
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,949
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 93,626
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,887
D. Služby (účtová skupina 51) 11,083
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,125
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 725
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 264
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 964
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,544
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,897
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 744
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 744
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,800
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,016
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,016
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356664 DIČ: 2020351531 IČ DPH: SK2020351531
 • Sídlo: NEXIM, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03 24.08.1993
  Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05 10.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Madarás 4 980 € (50%) Červeňova 23 Bratislava 811 03
  Danka Kleinová 4 979 € (50%) Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05
   Nový štatutárny orgán:
   Danka Kleinová Malé Tatry 6058/18 Ružomberok - Rybárpole 034 05 Vznik funkcie: 10.02.2010
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Haanova 3 Bratislava 851 04
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   propagačná a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03
   04.02.2002Zrušeny spoločníci:
   DROCA Holding spol. s r.o. IČO: 26 134 624 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   IB Holding spol. s r.o. IČO: 25 770 012 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   06.06.2000Noví spoločníci:
   DROCA Holding spol. s r.o. IČO: 26 134 624 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   IB Holding spol. s r.o. IČO: 25 770 012 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   TRADEX HOLDINGS akciová spoločnosť IČO: 63 998 971 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   JUDr. Ivan Bureš Štefánikova 30 Praha 5 Česká republika
   JUDr.Ing. Miloš Vasovič Dobrovského 13 Praha 7 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   TRADEX HOLDINGS akciová spoločnosť IČO: 63 998 971 V.P. Čkalova 18 Praha 6 160 00 Česká republika
   JUDr. Ivan Bureš Štefánikova 30 Praha 5 Česká republika
   JUDr.Ing. Miloš Vasovič Dobrovského 13 Praha 7 Česká republika
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   CONEXIM s.r.o. Pod Kaštany 3 Praha 6 Česká republika
   GASTEX s.r.o. Úvalská 34 Praha 10 Česká republika
   24.08.1993Nové obchodné meno:
   NEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj;
   obchodné zastúpenie a iné obchodné služby v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania;
   Noví spoločníci:
   CONEXIM s.r.o. Pod Kaštany 3 Praha 6 Česká republika
   GASTEX s.r.o. Úvalská 34 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Madarás Červeňova 23 Bratislava 811 03