Vytvoriť faktúru

GES Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GES Slovakia
IČO 31356770
DIČ 2020940031
IČ DPH SK2020940031
Dátum vzniku 03 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GES Slovakia
Dvořákovo nábrežie 8A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 536 679 €
Zisk -141 645 €
Aktíva 337 439 €
Vlastný kapitál -1 835 379 €
Kontaktné informácie
Email hermanekova@radioantena.sk
Phone(s) 0259303030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,449
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,449
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,478
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 49,150
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,368
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,960
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,927
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,977,023
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,842,017
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -141,645
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,066,950
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,796,937
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 316,666
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,266
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,478,005
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 270,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 536,679
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 179,400
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 128,606
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 228,673
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 654,330
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,753
C. Služby (účtová skupina 51) 349,353
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 455
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 301
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,118
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 121,714
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 33,282
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,354
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -117,651
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -171,706
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 174
X. Výnosové úroky (662) 174
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 23,208
M. Nákladové úroky (562) 23,041
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -23,034
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -140,685
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -141,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356770 DIČ: 2020940031 IČ DPH: SK2020940031
 • Sídlo: GES Slovakia, Dvořákovo nábrežie 8A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Korbačka Dvořákovo nábrežie 7571/8A Bratislava 811 02 16.07.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Korbačka 6 639 € (100%) Dvořákovo nábrežie 7571/8A Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.07.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava 811 02
   24.07.2014Zrušené sidlo:
   Jelšová 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 06.08.2012
   19.07.2014Noví spoločníci:
   Ing. Peter Korbačka Dvořákovo nábrežie 7571/8A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka Dvořákovo nábrežie 7571/8A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.07.2014
   18.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Prvé finančné družstvo Teplická 89 Piešťany 921 70
   04.03.2014Nové predmety činnosti:
   multiregionálne rozhlasové vysielanie na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/88
   03.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   regionálne rozhlasové vysielanie na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/88
   31.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 06.08.2012
   30.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Marko Duditš Narcisová 423/2 Košice 11 040 11 Vznik funkcie: 24.02.2011
   Daniel Pechan Haydnova 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.01.2012
   MVDr. Milan Urbaník Hrušovská 11/D Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.2012
   09.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Daniel Pechan Haydnova 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.01.2012
   MVDr. Milan Urbaník Hrušovská 11/D Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.2012
   19.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Marko Duditš Narcisová 423/2 Košice 11 040 11 Vznik funkcie: 24.02.2011
   18.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Faifr , MBA, CSc. Bílinská 4/516 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2009
   11.03.2011Noví spoločníci:
   Prvé finančné družstvo Teplická 89 Piešťany 921 70
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Dlouhá 39/727 Praha 1 110 00 Česká republika
   21.01.2010Noví spoločníci:
   NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Dlouhá 39/727 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Faifr , MBA, CSc. Bílinská 4/516 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2009
   20.01.2010Zrušeny spoločníci:
   NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Králodvorská 1081/16 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Šebek Nad Obcí II 470/66 Praha 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2005
   27.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nahrávacieho štúdia
   vydávanie a distribúcia hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch so súhlasom autora
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, nahrávanie, predaj, požičiavanie a rozmnožovanie nahraných nosičov obrazu a zvuku so súhlasom autora
   výroba, nahrávanie, predaj nenahraných nosičov obrazu a zvuku
   sprostredkovanie a organizovanie spoločenských, športových, vzdelávacích, kultúrnych akcií a podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   26.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.08.2005Nové sidlo:
   Jelšová 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Šebek Nad Obcí II 470/66 Praha 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2005
   18.08.2005Zrušené sidlo:
   Pri Podlužianke 9 Levice 934 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Jánošík 341 Svinná
   25.01.2005Noví spoločníci:
   NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Králodvorská 1081/16 Praha 1 110 00 Česká republika
   24.01.2005Zrušeny spoločníci:
   GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Petrská 12 Praha 1 Česká republika
   20.11.2004Nové predmety činnosti:
   regionálne rozhlasové vysielanie na základe licencie Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/88
   08.01.2002Nové obchodné meno:
   GES Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČO: 40 229 726 Petrská 12 Praha 1 Česká republika
   07.01.2002Zrušené obchodné meno:
   Vzduchotechnické zariadenia, s.r.o., v českom jazyku: Vzduchotechnické zařízení s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ZVVZ a.s. Milevsko Milevsko Česká republika
   19.06.2000Nové sidlo:
   Pri Podlužianke 9 Levice 934 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Jánošík 341 Svinná
   18.06.2000Zrušené sidlo:
   Zd. Nejedlého 38 Levice 934 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Yvona Kováčová Tabaková 9 Levice
   29.06.1999Nové sidlo:
   Zd. Nejedlého 38 Levice 934 05
   Noví spoločníci:
   ZVVZ a.s. Milevsko Milevsko Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Yvona Kováčová Tabaková 9 Levice
   28.06.1999Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   ZVVZ a.s. Milevsko Milevsko Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hačunda Rovniankova 11 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   Vzduchotechnické zariadenia, s.r.o., v českom jazyku: Vzduchotechnické zařízení s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ZVVZ a.s. Milevsko Milevsko Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Hačunda Rovniankova 11 Bratislava