Vytvoriť faktúru

EPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EPA
IČO 31356851
DIČ 2020352400
IČ DPH SK2020352400
Dátum vzniku 23 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPA
Račianska 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 900 €
Zisk -926 €
Aktíva 24 496 €
Vlastný kapitál 14 037 €
Kontaktné informácie
Email epa@epas.sk
Phone(s) 0243637551
Fax(es) 0243637551
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,328
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,328
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,315
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,315
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,315
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,893
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,660
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,233
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 190
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,411
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 145
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 145
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 727
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 727
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -926
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,729
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,924
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,924
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,805
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 68
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 101
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 64
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,900
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,794
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 709
D. Služby (účtová skupina 51) 30,049
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,026
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,517
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 509
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,010
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -926
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
 • IČO:31356851 DIČ: 2020352400 IČ DPH: SK2020352400
 • Sídlo: EPA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 09.06.2003
  Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 13.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Schramm 3 320 € (50%) Bratislava
  Ing. Katarína Nemčíková 3 320 € (50%) Karpatská 1131 Lozorno 900 55
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2016Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nemčíková Karpatská 1131 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.07.2016
   01.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Porvazníková Kremeľská 62 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 09.06.2003
   26.01.2010Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   12.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   EPA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť;
   účtovné poradenstvo;
   organizačné a ekonomické poradenstvo;
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   marketingové služby;
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutí;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia