Vytvoriť faktúru

LANMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno LANMAX
IČO 31356893
DIČ 2020325153
IČ DPH SK2020325153
Dátum vzniku 30 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LANMAX
Nezábudkova 40
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 221 €
Zisk -832 €
Aktíva 14 540 €
Vlastný kapitál 13 090 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 650,337
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 650,337
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,221
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,718
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 693,558
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,885
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 29,875
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 29,875
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 368
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -18,526
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -832
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 682,673
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 228
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 463,523
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,433
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 423,130
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 218,922
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,221
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,166
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,055
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,051
C. Služby (účtová skupina 51) 362
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,166
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 170
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -362
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 56
M. Nákladové úroky (562) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 51
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -42
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 128
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -832
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017