Vytvoriť faktúru

M.J.A. AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.J.A. AUDIT
IČO 31356931
DIČ 2020295970
IČ DPH SK2020295970
Dátum vzniku 31 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.J.A. AUDIT
Strmý vŕšok 50/8050
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 338 €
Zisk -4 813 €
Aktíva 82 118 €
Vlastný kapitál 70 871 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,611
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,611
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,611
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,122
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,683
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 395
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,733
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,826
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,543
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,543
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 713
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,617
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,813
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,907
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,205
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,813
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,035
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,299
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,338
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,270
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,068
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,068
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,381
C. Služby (účtová skupina 51) 4,739
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,876
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,103
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,583
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,730
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,150
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,852
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356931 DIČ: 2020295970 IČ DPH: SK2020295970
 • Sídlo: M.J.A. AUDIT, Strmý vŕšok 50/8050, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09 31.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Jankovičová 13 544 € (100%) Grösslingova 34 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2011Nové obchodné meno:
   M.J.A. AUDIT s. r. o.
   Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 50/8050 Bratislava 841 06
   30.08.2011Zrušené obchodné meno:
   J.A. AUDIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie audítorských služieb
   19.12.2006Nové obchodné meno:
   J.A. AUDIT, s.r.o.
   18.12.2006Zrušené obchodné meno:
   TPA Horwath AUDIT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TPA Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH Praterstrasse 62 - 64 Wien A - 1020 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.05.2003
   Mag. Dr. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko Vznik funkcie: 15.08.2001
   31.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Daňovský Sklenárova 18 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 21.06.2005
   14.09.2005Noví spoločníci:
   TPA Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH Praterstrasse 62 - 64 Wien A - 1020 Rakúsko
   13.09.2005Zrušeny spoločníci:
   TPA Treuhand Partner Austria Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH Praterstrasse 62 - 64 Wien A - 1020 Rakúsko
   23.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Daňovský Sklenárova 18 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Mag. Dr. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko Vznik funkcie: 15.08.2001
   22.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 757/2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.08.2001
   29.12.2004Nové obchodné meno:
   TPA Horwath AUDIT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie audítorských služieb
   28.12.2004Zrušené obchodné meno:
   TPA-AUDIT Consulting, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   overovanie ročnej účtovnej závierky podľa zákona č. 71/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
   12.12.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 31.08.1993
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.05.2003
   Mag. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 757/2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.08.2001
   11.12.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Ing. Ján A. Oberhauser , CSc. Astrová 50 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Ing. Ján A. Oberhauser , CSc. Astrová 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   Mag. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 757/2 Bratislava 821 01
   21.01.2002Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné zabezpečenie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   TPA Treuhand Partner Austria Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH Praterstrasse 62 - 64 Wien A - 1020 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Emilie Janeba-Hirtl Mozartgasse 17 Pukerdorfs 3011 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 757/2 Bratislava 821 01
   20.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
   činnosť účtovných poradcov;
   automatizované spracovanie dát;
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   organizovanie kurzov pre podnikateľov a managerov
   vydávanie a rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače
   12.04.2001Nové obchodné meno:
   TPA-AUDIT Consulting, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   overovanie ročnej účtovnej závierky podľa zákona č. 71/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Ing. Ján A. Oberhauser , CSc. Astrová 50 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Ing. Ján A. Oberhauser , CSc. Astrová 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 16.05.2003
   11.04.2001Zrušené obchodné meno:
   I. SEC, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Elena Handrick Grösslingova 34 Bratislava
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Fridrich Janda Rudolf Zeller - Gasse 71/4/79 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Elena Handrick Grösslingova 34 Bratislava
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Fridrich Janda Rudolf Zeller - Gasse 71/4/79 Wien Rakúska republika
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Elena Handrick Grösslingova 34 Bratislava
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Fridrich Janda Rudolf Zeller - Gasse 71/4/79 Wien Rakúska republika
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   I. SEC, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov pre podnikateľov a managerov
   vydávanie a rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Elena Handrick Grösslingova 34 Bratislava
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Fridrich Janda Rudolf Zeller - Gasse 71/4/79 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   1. SEC, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Miroslav Jílek Znievska 21 Bratislava
   Alena Jíleková Znievska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Jílek Znievska 21 Bratislava
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   1. SEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 34 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
   činnosť účtovných poradcov;
   automatizované spracovanie dát;
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   Noví spoločníci:
   Martin Jankovič Škultétyho 16 Bratislava
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Miroslav Jílek Znievska 21 Bratislava
   Alena Jíleková Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Jankovičová Grösslingova 34 Bratislava
   Miroslav Jílek Znievska 21 Bratislava