Vytvoriť faktúru

SKOR SL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SKOR SL
IČO 31356974
DIČ 2020345624
IČ DPH SK2020345624
Dátum vzniku 10 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKOR SL
Zhorínska 36
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 518 276 €
Zisk 19 897 €
Aktíva 170 518 €
Vlastný kapitál 86 826 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421918423103, +421918423104
Fax(es) 0220767537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,444
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,444
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,444
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 144,205
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 114,378
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,441
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 178,649
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 91,331
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,023
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 61,772
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,897
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,318
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,936
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 76,162
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,608
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,643
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,911
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 518,276
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 517,349
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 927
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 490,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,604
C. Služby (účtová skupina 51) 273,437
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 162,575
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 865
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,526
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,273
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,996
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 225,308
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 12
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,025
N. Kurzové straty (563) 866
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,013
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,983
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,086
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356974 DIČ: 2020345624 IČ DPH: SK2020345624
 • Sídlo: SKOR SL, Zhorínska 36, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Lučenič Cesta na Klanec 9 Bratislava 27.05.1998
  JUDr. Albín Sladovník Beňadická 20 Bratislava 851 06 29.05.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít Lučenič 3 319 € (50%) Cesta na Klanec 9 Bratislava
  JUDr. Albín Sladovník 3 319 € (50%) Beňadická 20 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2011Nové predmety činnosti:
   činnosti akreditovanej osoby schválené SNAS uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii č. I-015 zo dňa 07.09.2007
   17.06.2002Nové obchodné meno:
   SKOR SL, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   lektorská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Lučenič Cesta na Klanec 9 Bratislava
   JUDr. Albín Sladovník Beňadická 20 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Albín Sladovník Beňadická 20 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.05.2002
   16.06.2002Zrušené obchodné meno:
   LASDAT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Lučenič Cesta na Klanec 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   LASDAT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a propagačné činnosti
   realitné agentúry
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   agentúrne služby
   faktoring
   forfaiting
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Lučenič Cesta na Klanec 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Lučenič Cesta na Klanec 9 Bratislava
   26.05.1998Zrušené obchodné meno:
   Bratislavsko - Břeclavská obchodná spoločnosť, spol. s r.o. v skratke: BBOS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava
   21.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava
   20.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Břeclavsko-Bratislavská obchodná spoločnosť, spol. s r.o., v skratke BBOS, spol. s r.o., J. Palacha 24 Břeclav Česká republika
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava
   Ing. Vít Bořecký J. Palacha 24 Břeclav Česká republika
   10.08.1993Nové obchodné meno:
   Bratislavsko - Břeclavská obchodná spoločnosť, spol. s r.o. v skratke: BBOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zhorínska 36 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Břeclavsko-Bratislavská obchodná spoločnosť, spol. s r.o., v skratke BBOS, spol. s r.o., J. Palacha 24 Břeclav Česká republika
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava
   Ing. Vít Bořecký J. Palacha 24 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Lučenič Zhorínska 36 Bratislava