Vytvoriť faktúru

FUTURAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FUTURAL
IČO 31357041
DIČ 2020326550
IČ DPH SK2020326550
Dátum vzniku 31 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FUTURAL
Trenčianska 56
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 344 €
Zisk 77 €
Aktíva 64 879 €
Vlastný kapitál 60 654 €
Kontaktné informácie
Email futural@ba.psg.sk
Phone(s) 0264462111, 05341182453411824, 053453411824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,955
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,955
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,955
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,425
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 396
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,411
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,380
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,966
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 458
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,792
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 77
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,414
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 197
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,273
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,795
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,414
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,344
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,482
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 862
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,230
C. Služby (účtová skupina 51) 5,698
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,556
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 244
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,470
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,974
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,172
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,554
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 135
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -135
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,037
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 77
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357041 DIČ: 2020326550 IČ DPH: SK2020326550
 • Sídlo: FUTURAL, Trenčianska 56, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09 22.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Prachár 6 639 € (100%) Trenčianska 56 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.10.2009Nové obchodné meno:
   FUTURAL, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Prachár Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   21.10.2009Zrušené obchodné meno:
   FUTURAL, s.r.o. v jazyku slovenskom FUTURAL, GmbH v jazyku nemeckom
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   20.11.2004Nové sidlo:
   Trenčianska 56 Bratislava 821 09
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Zvolenská 35 Bratislava 821 09
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   12.10.1995Nové sidlo:
   Zvolenská 35 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   11.10.1995Zrušené sidlo:
   Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   07.04.1994Nové obchodné meno:
   FUTURAL, s.r.o. v jazyku slovenskom FUTURAL, GmbH v jazyku nemeckom
   Nové sidlo:
   Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Imre Jakabova 36 Bratislava 821 04
   06.04.1994Zrušené obchodné meno:
   MAPAM - STUDIO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie rekvizít a kostýmových doplnkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   MAPAM - STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba scénických dekorácií, rekvizít, kostýmových doplnkov a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj reklamných úžitkových a priemyselných produktov v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie rekvizít a kostýmových doplnkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Marťák Hruškova 28 Bratislava 831 06
   Juraj Prachár Turčianska 44 Bratislava 821 09