Vytvoriť faktúru

MOTORSPORT DNV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOTORSPORT DNV
Stav V likvidácii
IČO 31357148
DIČ 2020908747
IČ DPH SK2020908747
Dátum vzniku 02 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOTORSPORT DNV
Korabinského 33
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 000 €
Zisk -8 952 €
Aktíva 1 264 340 €
Vlastný kapitál 977 204 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 00264782326, 0264782326
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 47,267
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 47,267
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,744
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,213,057
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,099,690
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113,323
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,260,324
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 971,906
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,136,071
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,142,709
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -6,638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -155,213
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,952
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,418
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 214,065
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 201,992
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,191
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,882
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 74,336
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,955
C. Služby (účtová skupina 51) 5,758
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 144
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,083
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,986
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,713
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6
M. Nákladové úroky (562) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,992
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,952
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015