Vytvoriť faktúru

FIDE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIDE
IČO 31357156
DIČ 2020940042
IČ DPH SK2020940042
Dátum vzniku 03 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIDE
Vyšehradská 7
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 €
Zisk -1 722 €
Vlastný kapitál 2 547 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 -400
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,645
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,562
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,722
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,245
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,245
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 860
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 235
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 921
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 704
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,617
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -913
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 105
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,722
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015