Vytvoriť faktúru

MIKO - MAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIKO - MAT
IČO 31357237
DIČ 2020351003
IČ DPH SK2020351003
Dátum vzniku 20 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIKO - MAT
Furdekova 2
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 938 865 €
Zisk 17 678 €
Aktíva 397 538 €
Vlastný kapitál 112 281 €
Kontaktné informácie
Email mikomat@mikomat.sk
Phone(s) 0245526291, 0903704959, 0811676, 321383, 321383811676
Fax(es) 0245526291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 281,269
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,272
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,272
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,272
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,335
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,362
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,867
3. Výrobky (123) - /194/ 17,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 140,028
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 140,028
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 140,028
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 82,945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,662
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,269
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,341
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 313
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,044
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,044
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,678
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,928
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,437
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,437
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,933
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,497
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,497
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,335
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,008
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,771
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,558
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 922,255
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 938,865
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,567
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 117,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 723,693
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 17,495
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,884
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,919
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 185,493
D. Služby (účtová skupina 51) 117,361
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 548,669
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 439,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 95,291
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,482
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,907
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,639
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,896
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,981
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 593,482
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,196
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 159
O. Kurzové straty (563) 1,892
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,173
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,808
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,130
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357237 DIČ: 2020351003 IČ DPH: SK2020351003
 • Sídlo: MIKO - MAT, Furdekova 2, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 20.08.1993
  Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 12.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Korček 3 320 € (50%) Kazanská 52 Bratislava 821 07
  Vlastislav Míček 3 320 € (50%) Strmé sady 51 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   02.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   26.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Korček Kazanská 52 Bratislava 821 07
   Vlastislav Míček Strmé sady 51 Bratislava 841 01
   25.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.08.1993
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.12.2002
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   20.08.1993Nové obchodné meno:
   MIKO - MAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj priemyselného a spotrebného tovaru;
   výroba, inštalácia a servis elektronických výdajných automatov a zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu;
   Noví spoločníci:
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava
   Vlastislav Míček Brančská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Korček Furdekova 2 Bratislava