Vytvoriť faktúru

ARTPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTPEX
IČO 31357351
DIČ 2020301547
Dátum vzniku 08 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTPEX
Čajakova 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 949 €
Zisk 5 424 €
Aktíva -578 €
Vlastný kapitál -11 142 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905705034
Mobile phone(s) 0905705034
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -1,420
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 -1,420
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,719
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -18,446
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,424
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,299
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,636
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,076
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,663
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,949
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,049
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 435
C. Služby (účtová skupina 51) 80
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 355
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,514
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 820
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 610
M. Nákladové úroky (562) 102
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 508
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -610
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,904
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,424
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016