Vytvoriť faktúru

Bytospráva - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bytospráva
IČO 31357407
DIČ 2020881566
IČ DPH SK2020881566
Dátum vzniku 09 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bytospráva
Nobelova 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 828 €
Zisk 25 188 €
Aktíva 3 312 548 €
Vlastný kapitál 40 825 €
Kontaktné informácie
Email aureka@chello.sk
Phone(s) +421244442700, +421244452305, +421244631486
Mobile phone(s) +421902315570, +421904097145
Fax(es) 0244631486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,383,022
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,677
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,677
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,677
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,356,211
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 117
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,323,315
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 39,855
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,855
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,283,460
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,779
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,162
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,617
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,134
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,383,022
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,314
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,368
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,368
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,758
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,758
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,188
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,330,708
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 534
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 534
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,283,460
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,914
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 712
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,269
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,035
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,898
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,800
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,828
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,828
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,311
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,759
D. Služby (účtová skupina 51) 9,925
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,849
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,772
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,341
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,736
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 501
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,567
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,567
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 710
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,517
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,144
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,029
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,029
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,492
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,304
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357407 DIČ: 2020881566 IČ DPH: SK2020881566
 • Sídlo: Bytospráva, Nobelova 1, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 13.12.2002
  Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06 04.05.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Lackovič 3 500 € (50%) Baltská 7 Bratislava 821 07
  Ladislav Satmáry 3 500 € (50%) Hrušková 26 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   čistiace a upratovacie služby
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   15.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou tovarov, obchodovanie s ktorými vyžaduje v zmysle zák. č. 455/91 Zb. osobitnú spôsobilosť;
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru zaúčelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   27.01.2011Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   26.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Monika Halászová Partizánska 2 Šaľa 927 00
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   02.06.2009Noví spoločníci:
   Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.05.2009
   01.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   02.07.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru zaúčelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   28.01.2003Nové obchodné meno:
   Bytospráva, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 1 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Monika Halászová Partizánska 2 Šaľa 927 00
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   GASA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 90 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   GASA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 90 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou tovarov, obchodovanie s ktorými vyžaduje v zmysle zák. č. 455/91 Zb. osobitnú spôsobilosť;
   Noví spoločníci:
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06