Vytvoriť faktúru

AGENTÚRA MVK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENTÚRA MVK
IČO 31357423
DIČ 2020291944
IČ DPH SK2020291944
Dátum vzniku 09 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA MVK
Godrova 8
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 595 €
Zisk 17 121 €
Aktíva 57 904 €
Vlastný kapitál -17 009 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252922831, +421254651135
Mobile phone(s) +421903434514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 70,739
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,287
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,287
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,787
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,966
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,075
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,075
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 730
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,161
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 499
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 486
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,739
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,112
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 162,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -163,648
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,845
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -172,493
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,085
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,030
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,030
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,055
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,561
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,561
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 535
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 329
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,430
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 542
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 542
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,391
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 94,595
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,391
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,204
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,856
D. Služby (účtová skupina 51) 56,702
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,998
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,828
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 679
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,787
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,787
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,484
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 833
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 403
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,081
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357423 DIČ: 2020291944 IČ DPH: SK2020291944
 • Sídlo: AGENTÚRA MVK, Godrova 8, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava 15.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavel Haulík 4 647 € (70%) Godrova 8 Bratislava
  Ing. Katarína Danisová 996 € (15%) Parcelná 24 Bratislava 821 06
  Ing. Arch. Štefan Kačáni 996 € (15%) Sibírska 1604/59 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Danisová Parcelná 24 Bratislava 821 06
   Ing. Arch. Štefan Kačáni Sibírska 1604/59 Bratislava 831 02
   20.11.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jana Kačániová Račianska 60 Bratislava
   15.03.1999Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA MVK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Godrova 8 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľká činnosť v rozsahu voľnej živnosti - neperiodické publikácie
   automatizované spracovaie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava
   PhDr. Jana Kačániová Račianska 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava
   14.03.1999Zrušené obchodné meno:
   TOPS SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť;
   poradenstvo v oblasti obchodu;
   pozemné a inžinierske stavby;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva;
   Zrušeny spoločníci:
   REI TRADING spol. s r.o. Ječná 3 Brno Česká republika
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Ing. Radomír Hudec Julia Fučíka 3598 Zlín Česká republika
   Zdeněk Nádeníček Větrná 4606 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Pavel Vorel U náhonu 126 Zlín Česká republika
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   TOPS SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť;
   poradenstvo v oblasti obchodu;
   pozemné a inžinierske stavby;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva;
   Noví spoločníci:
   REI TRADING spol. s r.o. Ječná 3 Brno Česká republika
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Ing. Radomír Hudec Julia Fučíka 3598 Zlín Česká republika
   Zdeněk Nádeníček Větrná 4606 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Pavel Vorel U náhonu 126 Zlín Česká republika