Vytvoriť faktúru

PROBS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROBS
IČO 31357458
DIČ 2020343820
IČ DPH SK2020343820
Dátum vzniku 17 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROBS
Nejedlého 16
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 933 €
Zisk 7 819 €
Aktíva 19 930 €
Vlastný kapitál -22 613 €
Kontaktné informácie
Email kele@chello.sk
Phone(s) 0905713420
Mobile phone(s) +421905713420, 0905713420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,956
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,956
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,029
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,997
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,985
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,795
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,099
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,099
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,632
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,345
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,819
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,780
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,780
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,180
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 168
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 223
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 209
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,933
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,706
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,309
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,207
C. Služby (účtová skupina 51) 6,366
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,211
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 235
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,181
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,109
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,624
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,133
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 805
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 805
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -805
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,819
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357458 DIČ: 2020343820 IČ DPH: SK2020343820
 • Sídlo: PROBS, Nejedlého 16, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02 14.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oto Kele 6 938 € (85.7%) Nejedlého 16 Bratislava 841 02
  Matej Kele 1 162 € (14.3%) Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2012Nové sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Matej Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.08.1997
   18.12.2012Zrušené sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   11.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   17.08.1993Nové obchodné meno:
   PROBS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava