Vytvoriť faktúru

PAUL DADLIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAUL DADLIK
IČO 31357512
DIČ 2020296003
IČ DPH SK2020296003
Dátum vzniku 10 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAUL DADLIK
Zámočnícka 399/11
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 953 €
Zisk 2 904 €
Aktíva 42 303 €
Vlastný kapitál 7 200 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421905707162
Mobile phone(s) +421905707162, +421911450810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,286
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,286
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,286
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,266
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,046
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,552
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,104
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,099
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,904
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,448
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,504
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,597
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,347
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,522
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 988
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 118,953
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,119
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 91,671
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 113,953
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,937
C. Služby (účtová skupina 51) 93,481
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,392
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,833
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 897
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,000
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,114
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 206
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 206
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,794
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,890
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357512 DIČ: 2020296003 IČ DPH: SK2020296003
 • Sídlo: PAUL DADLIK, Zámočnícka 399/11, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Orenič Búdková 4161/33 Bratislava 811 04 09.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Orenič 5 312 € (80%) Búdková 4161/33 Bratislava 811 04
  Tibor Orenič 1 328 € (20%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková 4161/33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   23.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   22.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   17.08.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   15.10.2003Noví spoločníci:
   Tibor Orenič Mudroňova 36 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Orenič Búdková cesta 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 09.01.2003
   14.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Nahler Plattlgasse 10 Wien 1238 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   14.02.2002Nové sidlo:
   Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a verejného stravovania
   sprostredkovanie, nákup a predaj v oblasti technických prostriedkov a zariadení pre podniky verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Nahler Plattlgasse 10 Wien 1238 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Zámočnícka 399/11 Bratislava 811 01
   13.02.2002Zrušené sidlo:
   Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Nahler Kosatcová 18 Bratislava
   30.07.1999Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   závodné stravovanie
   22.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   01.08.1995Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   05.10.1993Noví spoločníci:
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Blagoevova 8 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.1993Nové obchodné meno:
   PAUL DADLIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie objektov pohostinstva
   Noví spoločníci:
   Pizzaland Restaurantbertiebges.m.b.H. Plattlgasse 10 1238 Wien Rakúsko
   Paul Dadlik Johan Böhmgasse 16 1238 Gerasdorf bei Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Nahler Kosatcová 18 Bratislava