Vytvoriť faktúru

R. D. L. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno R. D. L.
IČO 31357601
DIČ 2020806425
IČ DPH SK2020806425
Dátum vzniku 10 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R. D. L.
Mickiewiczova 8
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 689 €
Zisk -16 033 €
Aktíva 113 723 €
Vlastný kapitál -66 134 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 00263451388, 0263451388
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 99,884
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,682
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,682
2. Stavby (021) - /081, 092A/ -26
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,598
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,110
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,202
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 458
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 458
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 320
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 320
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,424
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,884
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -102,251
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,090
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,090
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -94,308
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,308
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,135
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 202,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,471
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,471
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,812
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 64
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 324
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,388
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,614
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,689
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,067
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,546
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 77
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,266
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,666
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,591
D. Služby (účtová skupina 51) 8,774
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,438
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,250
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,999
4. Sociálne náklady (527, 528) 189
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 716
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,577
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,341
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 496
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 67
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -496
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,033
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
 • IČO:31357601 DIČ: 2020806425 IČ DPH: SK2020806425
 • Sídlo: R. D. L., Mickiewiczova 8, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 18.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mário Machovič 5 000 € (100%) Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2016Noví spoločníci:
   Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 18.07.2016
   14.06.2012Nové sidlo:
   Mickiewiczova 8 Bratislava 811 07
   02.11.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   10.09.1993Nové obchodné meno:
   R. D. L. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia