Vytvoriť faktúru

G - SOFTWIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno G - SOFTWIS
IČO 31357636
DIČ 2020352675
IČ DPH SK2020352675
Dátum vzniku 23 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G - SOFTWIS
Ambroseho 5
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 078 €
Zisk 137 €
Aktíva 17 442 €
Vlastný kapitál -331 €
Kontaktné informácie
Email gsoftwis@gsoftwis.sk
Phone(s) 0262411971
Fax(es) 0262411971
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,220
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,220
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,139
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,359
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,939
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 229
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,066
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 137
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,420
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,420
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 205
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,945
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,270
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,078
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,727
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,351
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,248
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,625
C. Služby (účtová skupina 51) 34,113
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 292
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,475
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 743
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,830
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,340
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 670
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 670
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -670
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,160
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,023
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 137
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
 • IČO:31357636 DIČ: 2020352675 IČ DPH: SK2020352675
 • Sídlo: G - SOFTWIS, Ambroseho 5, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Gróf Bratislava 851 02 06.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Gróf 5 839 € (87.9%) Bratislava 851 02
  Ing. Marta Grófová 800 € (12.1%) Ambroseho 5 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2016Noví spoločníci:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Ing. Marta Grófová Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   06.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenstvo v oblasti účtovnícta
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   G - SOFTWIS, spol. s r.o.
   23.08.1993Nové sidlo:
   Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia
   obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v obchode
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ