Vytvoriť faktúru

SPECTRA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPECTRA TRADE
IČO 31357750
DIČ 2020333293
IČ DPH SK2020333293
Dátum vzniku 24 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPECTRA TRADE
Za hradbami 34
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 694 €
Zisk 3 040 €
Aktíva 385 179 €
Vlastný kapitál 58 290 €
Kontaktné informácie
Email spectra@spectra.sk
Phone(s) 0336412220, 0336412222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 385,902
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 76,072
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 268,165
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 385,902
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,330
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 50,987
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,040
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 324,572
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 683
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 323,689
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,616
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,341
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 315,732
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,694
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 88,401
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,450
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,843
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 60,184
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,845
C. Služby (účtová skupina 51) 22,281
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 355
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,029
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,541
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 647
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 647
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,647
N. Kurzové straty (563) 40
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,607
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,000
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,029
P. Daň z príjmov (591, 595) 989
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357750 DIČ: 2020333293 IČ DPH: SK2020333293
 • Sídlo: SPECTRA TRADE, Za hradbami 34, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 24.08.1993
  Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 21.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Katarína Zajkoska 1 992 € (30%) Za hradbami 34 Pezinok
  Ing. Pere Zajkoski 4 647 € (70%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.11.1998Nové predmety činnosti:
   spracovanie a montáž mramoru a žuly
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   21.03.1997Nové sidlo:
   Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok
   20.03.1997Zrušené sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   Ing. Katarína Zajkoska Heydukova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   24.08.1993Nové obchodné meno:
   SPECTRA TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov-maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením);
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov;
   Noví spoločníci:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   Ing. Katarína Zajkoska Heydukova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Zajkoska
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava