Vytvoriť faktúru

Viva studio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Viva studio
IČO 31357792
DIČ 2020333348
IČ DPH SK2020333348
Dátum vzniku 16 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Viva studio
Osadná 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 101 €
Zisk 48 272 €
Aktíva 412 483 €
Vlastný kapitál 229 949 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263834715, 0263810855
Fax(es) 0163834715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 27,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,876
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,827
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,977
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 460,744
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 115,509
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -25
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 345,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 488,597
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 278,221
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 21,381
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 201,929
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,272
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 210,376
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 210,376
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,895
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 152,101
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 155,922
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -3,821
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,250
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,600
C. Služby (účtová skupina 51) 82,544
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 825
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,963
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 163
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 60,851
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 70,778
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,297
X. Výnosové úroky (662) 1,297
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 178
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,119
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 61,970
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,698
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357792 DIČ: 2020333348 IČ DPH: SK2020333348
 • Sídlo: Viva studio, Osadná 10, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03 04.09.1998
  Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05 04.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Silvester Ernek 3 319 € (50%) Osadná 10 Bratislava 831 03
  Ing. Mária Urlandová 3 319 € (50%) Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   28.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   27.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. . Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   16.08.1993Nové obchodné meno:
   Viva studio s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   audiovizuálne služby;
   sprostredkovateľské služby v oblasti televízie a filmu;
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. . Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča