Vytvoriť faktúru

COMAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMAN
IČO 31357881
DIČ 2020301591
IČ DPH SK2020301591
Dátum vzniku 16 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAN
Lovinského 43
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 523 437 €
Zisk 625 €
Aktíva 544 657 €
Vlastný kapitál 9 722 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944320021
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 165,948
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 76,398
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 465,536
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 372,628
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,016
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 631,484
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,348
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,751
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 625
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 621,136
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 862
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 526,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 366,604
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 331
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,049
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,110
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 523,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,859
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 461,642
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,936
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 515,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 38,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 112,356
C. Služby (účtová skupina 51) 342,033
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,500
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,899
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,234
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,688
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,325
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,938
X. Výnosové úroky (662) 1,925
XI. Kurzové zisky (663) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,121
M. Nákladové úroky (562) 5,598
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 523
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,183
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,505
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 625
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015