Vytvoriť faktúru

EWS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EWS
IČO 31357890
DIČ 2020301602
Dátum vzniku 16 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EWS
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 945 554 €
Zisk 1 631 024 €
Aktíva 3 973 173 €
Vlastný kapitál 3 529 133 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253417624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,466,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,565,882
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,565,882
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,565,882
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,853,065
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 66,421
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,373
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,276,767
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 842,251
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 842,251
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 400,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,516
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 509,877
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,809
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 504,068
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,471
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 47,471
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,466,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,157
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 50,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,073,633
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,073,633
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,631,024
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 706,261
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 104,417
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,408
12. Odložený daňový záväzok (481A) 99,009
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 586,252
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 416,232
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 386,391
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,841
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,885
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,770
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,365
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,528
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,064
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,445,240
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,945,554
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,445,240
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 478,957
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,370
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,987
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,857,344
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 597,358
D. Služby (účtová skupina 51) 742,587
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 309,294
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 223,698
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,227
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,369
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,941
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,186,974
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,186,974
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,088,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,584,252
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,366
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,351
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,252
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 99
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,080
O. Kurzové straty (563) 344
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 736
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,091,496
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 460,472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 462,862
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,631,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31357890 DIČ: 2020301602
 • Sídlo: EWS, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika 06.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UNIFIN, s.r.o. 5 000 € (100%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2009Noví spoločníci:
   UNIFIN, s.r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.11.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   05.08.2005Noví spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   15.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   14.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   23.05.2003Noví spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   22.05.2003Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   18.10.2001Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   17.10.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   17.04.2000Nové sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   16.04.2000Zrušené sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   01.02.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov (automatov )
   prenájom hracích prístrojov (automatov)
   prevádzkovanie hracích (nevýherných) prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   31.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   28.01.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   27.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03
   31.10.1994Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   16.09.1993Nové obchodné meno:
   EWS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03