Vytvoriť faktúru

REAL CM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL CM
IČO 31357903
DIČ 2020806469
Dátum vzniku 16 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL CM
Mýtna 7
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 055 €
Zisk 3 568 €
Aktíva 10 050 €
Vlastný kapitál -10 845 €
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,393
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 269
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,393
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,550
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,758
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,568
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,943
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 527
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,607
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,500
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 390
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,048
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,669
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,809
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,055
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,814
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 241
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 539
C. Služby (účtová skupina 51) 8,170
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,467
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,753
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,105
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 138
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -137
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,616
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,048
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,568
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Files
4240133.tif
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016