Vytvoriť faktúru

"BOCO" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno "BOCO"
IČO 31357920
DIČ 2020839645
IČ DPH SK2020839645
Dátum vzniku 14 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "BOCO"
Sklenárová 10
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 155 €
Zisk 2 496 €
Aktíva 25 378 €
Vlastný kapitál 11 236 €
Kontaktné informácie
Email mcfoodcoffee@gmail.com
Phone(s) 0905221264, 0905273079
Mobile phone(s) 0905221264, 0905273079
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,952
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,952
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,952
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,233
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -18
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,127
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,918
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,185
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,540
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 230
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,175
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,496
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,645
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,723
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,922
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,055
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,017
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,953
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 122,155
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 122,035
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 117,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 61,634
C. Služby (účtová skupina 51) 18,285
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,954
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 167
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,752
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,355
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,116
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 899
M. Nákladové úroky (562) 184
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 715
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -899
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,456
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
 • IČO:31357920 DIČ: 2020839645 IČ DPH: SK2020839645
 • Sídlo: "BOCO", Sklenárová 10, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Čeliga Bratislava 821 07 14.09.1993
  Jozef Čeliga Sklenárova 10 Bratislava 821 03 14.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Čeliga 5 312 € (80%) Bratislava 821 07
  Jozef Čeliga, RSDr. 1 328 € (20%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Čeliga Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Jozef Čeliga , RSDr. Sklenárova 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Čeliga Ipeľská 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.09.1993
   14.09.1993Nové obchodné meno:
   "BOCO" s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklenárová 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, balených potravín a liehovín;
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania;
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čeliga Sklenárova 10 Bratislava 821 03