Vytvoriť faktúru

SUREMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUREMA
IČO 31358098
DIČ 2020296454
IČ DPH SK2020296454
Dátum vzniku 20 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUREMA
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 218 €
Zisk 19 433 €
Aktíva 42 876 €
Vlastný kapitál -105 295 €
Kontaktné informácie
Email surema@surema.sk
Webová stránka http://www.surema.sk
Mobile phone(s) +421902926201
Fax(es) 0244462626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,741
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,154
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,585
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,585
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 92
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,477
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,587
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 972
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,615
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,741
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -85,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -111,934
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -111,934
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,433
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,603
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,813
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,457
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,461
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,682
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,990
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,218
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,990
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 228
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,756
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,152
D. Služby (účtová skupina 51) 17,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,736
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 503
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,462
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,695
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 541
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 541
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -541
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,921
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,488
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,488
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358098 DIČ: 2020296454 IČ DPH: SK2020296454
 • Sídlo: SUREMA, Smrečianska 16, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava 20.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Šmotlák 6 639 € (100%) Silvánska 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2011Zrušeny spoločníci:
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   27.01.2004Nové predmety činnosti:
   služby verejných nosičov a poslov
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   24.01.2002Nové sidlo:
   Smrečianska 16 Bratislava 831 01
   23.01.2002Zrušené sidlo:
   Čajakova 5 Bratislava 811 05
   18.09.2001Nové sidlo:
   Čajakova 5 Bratislava 811 05
   17.09.2001Zrušené sidlo:
   Čajakova 8 Bratislava 811 05
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   23.02.1998Nové predmety činnosti:
   marketing
   automatizované spracovanie údajov /počítačové spracovanie adries/
   mailingové služby - príprava zásielok na prepravu
   administratívne práce
   sprostredkovanie dopravy
   baliace činnosti
   17.01.1994Nové sidlo:
   Čajakova 8 Bratislava 811 05
   16.01.1994Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 9 Bratislava 841 05
   20.09.1993Nové obchodné meno:
   SUREMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Stanislava 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava