Vytvoriť faktúru

ACTIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACTIO
IČO 31358101
DIČ 2020353148
IČ DPH SK2020353148
Dátum vzniku 14 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACTIO
Holíčska 46
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 904 €
Zisk 18 611 €
Aktíva 87 165 €
Vlastný kapitál 74 665 €
Kontaktné informácie
Email actio@netax.sk
Phone(s) 0245523014, 0905713223
Mobile phone(s) +421905713223, 0905713223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,137
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,137
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,137
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,279
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,624
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 110,416
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,275
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 67,361
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,611
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,141
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,813
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,028
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,139
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,107
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,690
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,904
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,240
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 48,010
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,826
C. Služby (účtová skupina 51) 2,306
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,489
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,300
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 917
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,894
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,108
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,860
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,249
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358101 DIČ: 2020353148 IČ DPH: SK2020353148
 • Sídlo: ACTIO, Holíčska 46, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05 08.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Holý 6 639 € (100%) Holíčska 46 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   14.09.1993Nové obchodné meno:
   ACTIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť-príprava, technické vedenie a dozorovanie stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05