Vytvoriť faktúru

THERMOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno THERMOTECH
IČO 31358292
DIČ 2020313790
IČ DPH SK2020313790
Dátum vzniku 01 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMOTECH
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 337 036 €
Zisk -31 967 €
Aktíva 115 485 €
Vlastný kapitál -185 494 €
Kontaktné informácie
Email thermotech@nextra.sk
Webová stránka http://www.thermotech.sk
Phone(s) +421244371209
Fax(es) 0244454686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 554
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 554
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 554
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,328
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,571
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,366
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,921
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,882
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -210,067
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 24,232
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 24,232
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 20,136
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 41,389
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -263,857
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,967
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 302,949
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,149
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 299,579
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,563
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,559
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,826
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 258,631
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 337,036
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 283,042
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,850
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,144
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 367,816
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 201,894
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,445
C. Služby (účtová skupina 51) 28,935
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,299
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,369
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,533
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,341
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,780
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,618
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17
X. Výnosové úroky (662) 15
XI. Kurzové zisky (663) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 241
M. Nákladové úroky (562) 2
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 221
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -224
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -31,004
P. Daň z príjmov (591, 595) 963
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -31,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358292 DIČ: 2020313790 IČ DPH: SK2020313790
 • Sídlo: THERMOTECH, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava 811 05 01.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Paldan 18 423 € (76%) Kýčerského 3 Bratislava 811 05
  Dipl. Ing. Otto Mitterer 5 809 € (24%) Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.06.2014Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky - Kategória I.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.1993
   15.12.2011Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   čistenie kanalizačných systémov
   diagnostika kanalizačných potrubí
   16.10.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   kúpa a predaj lodí, lodných motorov a lodného príslušenstva
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   prenájom hnuteľných vecí – lodí a lodných športových potrieb
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.1993
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.1993
   15.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   02.10.2003Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a predaj sadrokartónových prvkov
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel
   01.10.2003Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   05.08.2002Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb, vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika /vnútorný vodovod, kanalizácia/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   04.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 21.06.1996
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   02.04.1996Noví spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   01.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   22.09.1993Nové obchodné meno:
   THERMOTECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 824 92
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská služba v oblasti strojárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava
   Dipl. Ing. Otto Mitterer Mainzlohe 5 Lauf a.d. Pegnitz 912 07 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Roman Horváth Miloslavov 147 Dunajská Lužná Skončenie funkcie: 21.06.1996
   Ing. Martin Paldan Kýčerského 3 Bratislava