Vytvoriť faktúru

A.B.Z. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.B.Z.
IČO 31358357
DIČ 2020344502
IČ DPH SK2020344502
Dátum vzniku 09 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.B.Z.
Leopoldov majer 20
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 376 406 €
Zisk 54 752 €
Aktíva 583 094 €
Vlastný kapitál 160 194 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948191833, +421948196663, +421948810055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 202,906
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 202,866
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,441
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,441
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 55,235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,411
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,411
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 110,190
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,783
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 202,906
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62,216
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,130
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,752
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 302
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 302
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81,197
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,197
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 220
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,391
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,655
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -3,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 514
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 376,424
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 376,406
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 367,149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 306,066
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 213,854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,005
D. Služby (účtová skupina 51) 75,875
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,728
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,338
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,390
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,603
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,340
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,672
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,209
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,457
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,457
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358357 DIČ: 2020344502 IČ DPH: SK2020344502
 • Sídlo: A.B.Z., Leopoldov majer 20, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Bádal Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06 09.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Bádal 8 299 € (100%) Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   21.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Bádalová Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06
   20.09.2011Nové sidlo:
   Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06
   Ing. Jana Bádalová Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06
   19.09.2011Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
   výroba, balenie a predaj športových potrieb pre rybárstvo
   výroba, balenie a predaj darčekových predmetov
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Ing. Jana Bádalová Batkova 1 Bratislava 841 01
   26.03.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
   výroba, balenie a predaj športových potrieb pre rybárstvo
   výroba, balenie a predaj darčekových predmetov
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   04.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Jana Bádalová Batkova 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bádal Leopoldov majer 20 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 09.09.1993
   03.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   16.04.1999Nové sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 01
   15.04.1999Zrušené sidlo:
   Batkova 1 Bratislava 841 01
   18.06.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing motorových vozidiel
   leasing strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   17.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Miroslav Hrabčák 70 Milpoš
   Ing. Marián Zvozil Chlumeckého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Miroslav Hrabčák 70 Milpoš
   Ing. Marián Zvozil Chlumeckého 7 Bratislava
   09.09.1993Nové obchodné meno:
   A.B.Z., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Batkova 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   vedenie účtovníctva;
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovanie programov na zákazku;
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Miroslav Hrabčák 70 Milpoš
   Ing. Marián Zvozil Chlumeckého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bádal Batkova 1 Bratislava
   Miroslav Hrabčák 70 Milpoš
   Ing. Marián Zvozil Chlumeckého 7 Bratislava