Vytvoriť faktúru

COMPEX DATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMPEX DATA
IČO 31358411
DIČ 2020349408
IČ DPH SK2020349408
Dátum vzniku 27 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMPEX DATA
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 354 961 €
Zisk 3 123 €
Aktíva 59 224 €
Vlastný kapitál 8 580 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254793356, 0254793490
Fax(es) 0254793356, 0254793490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,827
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,540
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,827
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,702
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,673
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,673
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,298
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 608
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,123
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,125
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,815
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,588
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,218
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,009
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 354,961
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 341,307
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,654
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 351,212
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 287,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,561
C. Služby (účtová skupina 51) 7,804
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 47,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 382
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,749
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,644
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,161
X. Výnosové úroky (662) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,159
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,787
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,787
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -626
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,123
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358411 DIČ: 2020349408 IČ DPH: SK2020349408
 • Sídlo: COMPEX DATA, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01 02.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Števko 3 320 € (49.8%) Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01
  Ing. Juraj Račanský 3 353 € (50.2%) Opletalová 34 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Števko Veľké Blahovo 379 Veľké Blahovo 930 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   16.06.2004Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Števko Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2004
   15.06.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   29.03.2001Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Ščepánková Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   28.03.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 94 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   11.11.1997Nové sidlo:
   Račianska 94 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava 841 07
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava 821 06
   10.11.1997Zrušené sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   08.12.1995Nové obchodné meno:
   COMPEX DATA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   07.12.1995Zrušené obchodné meno:
   COMPEX DATA Slovakia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   COMPEX DATA Ges.m.b.H. TULLN
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   27.09.1993Nové obchodné meno:
   COMPEX DATA Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pieskovcová 39 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   nákup, predaj a kompletácia PC počítačov, pracovných staníc, minipočítačov a sietí
   Noví spoločníci:
   COMPEX DATA Ges.m.b.H. TULLN
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Hoffer Pieskovcová 39 Bratislava
   Ing. Juraj Račanský Opletalová 34 Bratislava
   Peter Ščepánek Estónska 50 Bratislava