Vytvoriť faktúru

TATRA HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA HOLDING
Stav Zrušená
IČO 31358454
DIČ 2020940152
Dátum vzniku 27 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA HOLDING
Kamenná 11
01011
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 133 €
Zisk -3 639 €
Aktíva 5 188 €
Vlastný kapitál 2 037 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,222
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,222
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,332
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,890
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,717
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,000
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 83
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,895
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,148
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,148
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 353
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 222
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 493
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,133
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,133
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 770
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,363
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,293
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,874
D. Služby (účtová skupina 51) 21,529
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,035
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,548
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,024
4. Sociálne náklady (527, 528) 463
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,142
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,160
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,017
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 999
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 464
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 464
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 535
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -999
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,159
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,639
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
 • IČO:31358454 DIČ: 2020940152
 • Sídlo: TATRA HOLDING, Kamenná 11, 01011, Žilina
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.06.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   15.10.2003Nové obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   27.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným