Vytvoriť faktúru

DAPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAPO
IČO 31358462
DIČ 2020301690
IČ DPH SK2020301690
Dátum vzniku 23 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAPO
Šancova 42
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 530 €
Zisk -15 885 €
Aktíva 215 462 €
Vlastný kapitál 140 602 €
Kontaktné informácie
Email dapo@dapo.sk
Phone(s) +421252496425
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 67,429
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,828
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,625
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 15,601
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,425
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,893
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 154,854
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,029
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,610
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,610
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,989
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 100,315
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,885
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,825
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,123
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,702
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,693
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 398
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,738
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 97,530
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 47,420
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 86,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,282
C. Služby (účtová skupina 51) 13,144
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,788
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 605
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,404
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35,428
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,448
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,431
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,994
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 26,343
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26,343
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26,336
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,905
P. Daň z príjmov (591, 595) 980
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,885
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358462 DIČ: 2020301690 IČ DPH: SK2020301690
 • Sídlo: DAPO, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava 23.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viera Lauková 13 610 € (100%) Vyšehradská 27 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava Vznik funkcie: 23.09.1993
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   11.04.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   10.04.1997Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   06.10.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   05.10.1995Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   04.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   03.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   11.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   23.09.1993Nové obchodné meno:
   DAPO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť, zabezpečovanie a organizovanie kurzov, prednášok, seminárov v rozsahu predmetu podnikania
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava