Vytvoriť faktúru

POSONIUM Pharma - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POSONIUM Pharma
IČO 31358560
DIČ 2020806579
Dátum vzniku 17 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSONIUM Pharma
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 351 €
Zisk -3 049 €
Aktíva 50 €
Vlastný kapitál -3 060 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,675
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,675
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,675
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 423
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,098
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,145
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,735
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,049
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,243
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 89
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,407
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,400
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,380
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,147
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 47
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,351
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,351
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,852
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 388
C. Služby (účtová skupina 51) 3,165
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 568
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 725
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,006
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,501
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -202
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 68
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -68
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,569
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4334222.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358560 DIČ: 2020806579
 • Sídlo: POSONIUM Pharma, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Daniel Jaura Beniakova 3132/5 Bratislava 841 05 09.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Daniel Jaura 6 639 € (100%) Beniakova 3132/5 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2014Nové obchodné meno:
   POSONIUM Pharma s. r. o.
   23.09.2014Zrušené obchodné meno:
   SIRION Pharma - Consult s. r. o.
   28.01.2014Nové obchodné meno:
   SIRION Pharma - Consult s. r. o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie a usporadúvanie konferencií, seminárovvýstav a školení
   automatizované spracovanie údajov
   vydavateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Daniel Jaura Beniakova 3132/5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Daniel Jaura Beniakova 3132/5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.01.2014
   27.01.2014Zrušené obchodné meno:
   SIRION, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej techniky;
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmuvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku;
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek;
   poradenská, školiaca a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
   technicko - organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov, školení;
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava
   15.08.1995Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Karšai Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Karšai Bradáčova 6 Bratislava
   17.09.1993Nové obchodné meno:
   SIRION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej techniky;
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmuvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku;
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek;
   poradenská, školiaca a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky;
   technicko - organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov, školení;
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Karšai Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Karšai Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Boris Krošlák Tbiliská 29 Bratislava