Vytvoriť faktúru

GEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEMA
IČO 31358586
DIČ 2020329289
IČ DPH SK2020329289
Dátum vzniku 28 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMA
Romanova 40
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 013 €
Zisk -3 383 €
Aktíva 18 706 €
Vlastný kapitál -11 337 €
Kontaktné informácie
Email gema@nobo.sk
Phone(s) 0263814385, 0556443434, 0903701986
Mobile phone(s) +421903701986, 0903701986
Fax(es) 0263814385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,372
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,454
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,372
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,720
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,154
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,462
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,383
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,092
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 199
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,784
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,137
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,126
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,446
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,075
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,013
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,882
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,131
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,377
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,762
C. Služby (účtová skupina 51) 9,372
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,864
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,364
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,657
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 21
XI. Kurzové zisky (663) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -59
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,423
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,383
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015