Vytvoriť faktúru

BSM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSM
IČO 31358691
DIČ 2020352411
IČ DPH SK2020352411
Dátum vzniku 28 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSM
Ružová dolina 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 255 188 €
Zisk 52 545 €
Aktíva 72 085 €
Vlastný kapitál 33 113 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0239412360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 52,041
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 52,041
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,041
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,218
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,699
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,193
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,326
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,259
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,658
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,279
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 141,899
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,208
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -204,273
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,545
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,601
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 44,898
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,492
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,902
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,811
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,669
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,110
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 255,188
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 253,978
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 185,066
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,784
C. Služby (účtová skupina 51) 82,270
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 71,417
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 660
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,209
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,726
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,122
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,924
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,920
M. Nákladové úroky (562) 930
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 990
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,918
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 68,204
P. Daň z príjmov (591, 595) 15,659
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,545
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358691 DIČ: 2020352411 IČ DPH: SK2020352411
 • Sídlo: BSM, Ružová dolina 8, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31 28.09.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Belešová 6 640 € (50%) Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
  Ing. Dagmar Mezníková 6 640 € (50%) Prešovská 32 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2013Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   02.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   26.06.2009Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31 Vznik funkcie: 28.09.1993
   25.06.2009Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.1993
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.1993
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   28.09.1993Nové obchodné meno:
   BSM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   účtovné poradenstvo
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatické spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava