Vytvoriť faktúru

Carat - Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Carat - Slovakia
IČO 31358730
DIČ 2020336406
IČ DPH SK7020000460
Dátum vzniku 30 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Carat - Slovakia
Teslova 20
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 236 933 €
Zisk 101 371 €
Aktíva 2 867 628 €
Vlastný kapitál 331 785 €
Kontaktné informácie
Email info.slovakia@carat.com
Phone(s) 0244456719, 0249300531
Fax(es) 0249300550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,247,895
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,470
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,470
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,470
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,204,184
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,476
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,476
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,154,293
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,154,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,154,283
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 415
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,241
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,504
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 31,737
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,247,895
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,156
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,427
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 184,304
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 184,304
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,371
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,814,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,336
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,574,877
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,535,578
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531,494
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,084
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,266
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,604
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,129
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 238,526
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,365
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 231,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,235,930
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,236,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,235,930
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,003
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,094,347
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,439
D. Služby (účtová skupina 51) 8,832,801
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 246,250
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 184,176
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,947
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,127
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 253
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,770
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,153
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,987
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,586
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 396,690
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,017
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 445
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 445
O. Kurzové straty (563) 198
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,374
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 132,593
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 31,222
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 55,121
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -23,899
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 101,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358730 DIČ: 2020336406 IČ DPH: SK7020000460
 • Sídlo: Carat - Slovakia, Teslova 20, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika 28.11.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH 132 776 € (100%) Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2014Noví spoločníci:
   Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
   04.08.2014Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   30.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.11.2011
   29.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   01.01.2009Noví spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   Carat - Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   15.07.2002Nové obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   14.07.2002Zrušené obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   14.12.2000Nové sidlo:
   Teslova 20 Bratislava 821 02
   13.12.2000Zrušené sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   15.10.1999Nové sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   13.05.1998Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   25.04.1997Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Nové sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a sprostredkovanie reklamy v médiách
   Noví spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava