Vytvoriť faktúru

CITY CORP BUILDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITY CORP BUILDING
IČO 31358896
DIČ 2020301712
IČ DPH SK2020301712
Dátum vzniku 01 Októbra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CITY CORP BUILDING
Rajská 3, P.O. Box 385
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 000 €
Zisk 10 253 €
Aktíva 1 712 149 €
Vlastný kapitál 32 550 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244462245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,726,069
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,707,533
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 536
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,726,069
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,803
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 34,322
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 34,322
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,772
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,253
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,683,266
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,412,659
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 270,607
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,134
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,541
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 265,932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 646
C. Služby (účtová skupina 51) 3,094
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,260
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,260
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,213
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31358896 DIČ: 2020301712 IČ DPH: SK2020301712
 • Sídlo: CITY CORP BUILDING, Rajská 3, P.O. Box 385, 81499, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Valér Kokoš predseda Révova 44 Bratislava 811 02 10.06.1998
  Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava 851 01 10.06.1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Ovečková - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   10.06.2008Nové sidlo:
   Rajská 3, P.O. Box 385 Bratislava I 814 99
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Dobrovičova 9 Bratislava 811 02
   30.05.2006Nové sidlo:
   Dobrovičova 9 Bratislava 811 02
   29.05.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   28.12.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Ovečková - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   27.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Kokošová Revova 44 Bratislava 811 02
   18.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
   faktoring a forfaiting
   marketing a prieskum trhu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   16.07.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   10.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš - predseda Révova 44 Bratislava 811 02
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Iveta Kokošová Revova 44 Bratislava 811 02
   09.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš Bilíkova 10 Bratislava
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava
   06.05.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava
   05.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Ambrova 39 Bratislava
   01.10.1993Nové obchodné meno:
   CITY CORP BUILDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Valér Kokoš Bilíkova 10 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Ambrova 39 Bratislava