Vytvoriť faktúru

BRASTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRASTING
IČO 31359086
DIČ 2020317937
IČ DPH SK2020317937
Dátum vzniku 30 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRASTING
Zálužická 15
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 090 €
Zisk 9 320 €
Aktíva 560 €
Vlastný kapitál -146 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243421444
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,374
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,374
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,883
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,550
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,333
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,257
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,826
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,130
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,320
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,431
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,431
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,218
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,183
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,089
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,338
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,338
C. Služby (účtová skupina 51) 7,309
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 331
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,625
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 735
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,752
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,442
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 125
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 125
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -125
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,627
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,307
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,320
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016