Vytvoriť faktúru

KAMA GOLD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAMA GOLD
IČO 31359094
DIČ 2020352807
IČ DPH SK2020352807
Dátum vzniku 22 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMA GOLD
Laurinská 11
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 599 €
Zisk -993 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254432474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,605
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,445
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,445
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 421
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 26,024
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,160
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 170,940
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 170,940
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 195
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,605
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,197
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,802
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,932
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,734
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,802
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 199,802
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,841
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,841
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,001
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,599
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 142
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,457
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,446
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 186
D. Služby (účtová skupina 51) 246
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,944
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,944
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 153
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 186
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 186
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359094 DIČ: 2020352807 IČ DPH: SK2020352807
 • Sídlo: KAMA GOLD, Laurinská 11, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08 06.06.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Niederle 16 598 € (100%) WA 98058 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava Vznik funkcie: 11.09.1999
   27.01.2010Nové sidlo:
   Laurinská 11 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Vlastenecké nám. 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Drenčko Pod rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Drenčko Pod rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08
   Peter Niederle 16125 SE 156 St. RENTON WA 98058 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Erik Pažitný Košická 43/E Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.06.2003
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava Vznik funkcie: 11.09.1999
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Kamil Kuzma Prokopova 36 Bratislava
   Bojan Hrnjica Ke Klubovně 1729/2 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava
   13.11.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Boyan Tzvetkov ul. Šejnovo 18 Sofia Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Narcisová 4 Bratislava
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Kamil Kuzma Prokopova 36 Bratislava
   Bojan Hrnjica Ke Klubovně 1729/2 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drenčko Pod Rovnicami 27 Bratislava
   Boyan Tzvetkov ul. Šejnovo 18 Sofia Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Narcisová 4 Bratislava
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J. Stanislava 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J.Stanislava Bratislava 851 00
   16.01.1997Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma J. Stanislava 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   15.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   24.05.1996Nové sidlo:
   Vlastenecké nám. 8 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Kamil Kuzma J.Stanislava Bratislava 851 00
   23.05.1996Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   09.03.1995Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Libor Raus Severná 33 Žilina
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ľubomír Pekár M. M. Hodžu 18 Šaľa 927 01
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   Miloš Žilínek Mlynárska 38/31 Sereď 926 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   22.09.1993Nové obchodné meno:
   KAMA GOLD, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť;
   výroba, úprava a oprava zlatníckych a šperkárskych predmetov
   záložňa
   poradenská činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Dušan Danay Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ľubomír Pekár M. M. Hodžu 18 Šaľa 927 01
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08
   Miloš Žilínek Mlynárska 38/31 Sereď 926 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Kuzma Gwerkovej 15 Bratislava 851 04
   Ján Sido Jégeho 7 Bratislava 821 08