Vytvoriť faktúru

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis
IČO 31359159
DIČ 2020345723
IČ DPH SK2020345723
Dátum vzniku 30 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 323 415 €
Zisk 13 578 €
Aktíva 103 192 €
Vlastný kapitál -15 609 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264463606, 0264463607
Fax(es) 0264463606, 0264463607
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 850
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 850
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 72,767
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 654
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 88,756
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,031
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,642
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,642
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,003
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,254
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,578
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,787
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 94,472
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,518
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 29,746
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,543
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,665
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,315
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 323,415
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,637
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 321,778
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 307,623
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,562
C. Služby (účtová skupina 51) 146,096
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 137,277
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 539
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 100
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,348
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,792
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 159,205
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 196
N. Kurzové straty (563) 56
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,598
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,020
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31359159 DIČ: 2020345723 IČ DPH: SK2020345723
 • Sídlo: A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01 30.09.1993
  Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05 14.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Jurica 2 214 € (33.3%) Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01
  Ing. Vladimír Jurica 2 214 € (33.3%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Martin Kusovský 2 214 € (33.3%) Horná Streda 916 24
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2010Noví spoločníci:
   Martin Kusovský Horná Streda 28 Horná Streda 916 24
   21.05.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   informačná a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.09.1993
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.03.2003
   20.05.2004Zrušené sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   18.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   16.07.1998Nové sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   02.12.1996Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   01.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Milan Ďorda Pri Bielom kríži 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   13.10.1994Nové sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   12.10.1994Zrušené sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku)
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Milan Ďorda Pri Bielom kríži 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava