Vytvoriť faktúru

CONAMIS TRADING TRANSPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONAMIS TRADING TRANSPORT
IČO 31359256
DIČ 2020336428
IČ DPH SK2020336428
Dátum vzniku 05 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONAMIS TRADING TRANSPORT
Krajná 86
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 530 €
Aktíva 52 048 €
Vlastný kapitál -1 161 231 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.conamis.sk
Phone(s) +421248202351, +421248202326, +421248202367, +421248202372
Mobile phone(s) +421903654499
Fax(es) 0248202371
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 230,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 216,111
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,852
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 230,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -987,374
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,669
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -998,152
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,530
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,217,416
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,359
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,202,057
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 873,026
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 328,071
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 530
C. Služby (účtová skupina 51) 398
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 66
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -530
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 55
XI. Kurzové zisky (663) 55
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -40
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -570
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,530
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
 • IČO:31359256 DIČ: 2020336428 IČ DPH: SK2020336428
 • Sídlo: CONAMIS TRADING TRANSPORT, Krajná 86, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Šidala Jeséniova 48 Bratislava 831 03 21.06.1995
  Mgr. Dagmar Šidalová Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 20.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TESIM LTD. 6 640 € (100%) Dubai Spojené arabské emiráty
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2016Noví spoločníci:
   TESIM LTD. Jewellery&Gemplex 3 Dubai Spojené arabské emiráty
   17.07.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Dagmar Šidalová Nobelovo nám. 1173/7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.06.2002
   22.05.2000Nové sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   21.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šidala Jeséniova 48 Bratislava 831 03
   05.10.1993Nové obchodné meno:
   CONAMIS TRADING TRANSPORT spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   verejná cestná nákladná doprava
   vnútroštátne zasielateľstvo