Vytvoriť faktúru

KORUNKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KORUNKA
IČO 31359281
DIČ 2020940196
Dátum vzniku 08 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KORUNKA
Súľovská 48
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 317 €
Zisk 1 643 €
Aktíva 1 611 €
Vlastný kapitál 1 611 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,281
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,193
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,281
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,787
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,413
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,909
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,643
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 494
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,317
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,317
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,183
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,221
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,066
C. Služby (účtová skupina 51) 1,593
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 303
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,134
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,437
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,134
P. Daň z príjmov (591, 595) 491
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267806.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015